Tìm kiếm thông tin Facebook bạn bè

Facebook ID

Keyword

I've Interacted

Thời gian cần thiết: 2 phút

Hướng dẫn tìm kiếm thông tin mọi người trên facebook

 1. Facebook ID

  Dùng 1 trong 2 website sau để lấy Facebook ID của người mình muốn tìm kiếm thông tin
  https://fb-search.com/find-my-facebook-id
  https://findmyfbid.in/

 2. Keyword

  Nhập từ khóa muốn tìm trong thông tin người bạn muốn tìm hiểu

 3. I’ve Interacted

  Tick vào nếu bạn muốn tìm thông tin mà mình đã tương tác. với người đó. Bỏ qua nếu bạn muốn tìm tất cả thông tin. Sau đó nhấn Search

 4. Click Here

  Nhấn vào để mở tab thông tin đã tìm kiếm được trên facebook