Công cụ check port open, kiểm tra port có thông mạng hay không

IP address

Port

Thời gian cần thiết: 1 phút

Hướng dẫn sử dụng check port open

 1. IP Address

  Mặc định sẽ là địa chỉ WAN của mạng internet của bạn (địa chỉ nhà mạng cấp – có thể thay đổi mỗi lần modem kết nối mạng), có thể thay bằng địa chỉ tên miền để kiểm tra

 2. Port

  Port (cổng) cần kiểm tra, bạn có thể kiểm tra nhiều port cùng lúc bằng cách liệt kê các port và phân cách bởi dấu phẩy (,)

 3. Trạng thái

  Sau khi nhấn kiểm tra và đợi kết quả
  Trạng thái port: màu xanh là thành công, màu đỏ là chưa thành công