Công cụ tính góc quan sát, khoảng cách quan sát của camera giám sát

Top View

Lateral View

Thời gian cần thiết: 3 phút

Hướng dẫn sử dụng Camera Calculator tính góc quan sát camera và khoảng cách quan sát của camera giám sát

 1. Resolution

  Độ phân giải của camera giám sát

 2. Target Area (inch)

  Kích thước cảm biến của camera

 3. Install Height (m)

  Chiều cao vị trí lắp đặt camera tính từ mặt đất lên tới camera

 4. Horizontal Distance (m)

  Khoảng cách tính từ chân cột gắn camera hoặc chân tường gắn camera tới vị trí vật thể cần quan sát

 5. Install Angle (°)

  Góc lắp camera, là góc giữa camera với tường (cột) gắn camera tạo thành.

 6. Focus (mm)

  Tiêu cự ống kính sử dụng trên camera giám sát

 7. Top View

  Góc nhìn từ trên xuống, màu xanh thể hiện vùng có thế quan sát được, có thể hiện độ rộng của góc quan sát và chiều rộng khung quan sát tại vị trí vật thể.

 8. Lateral View

  Góc nhìn ngang, thể hiện chiều cao lắp camera, vị trí vật thể (mặc định đang để là người giả lập cao 1,7m ), vị trí quan sát tới gần nhất