Trắc nghiệm CCTV

Tổng hợp những bài trắc nghiệm về lĩnh vực camera giám sát, thiết bị an ninh giúp anh chị em mới vào ngành trang bị thêm kiến thức.

Camera giám sát cơ bản