Công cụ kiểm tra P2P của thiết bị có online hay không


Thời gian cần thiết: 1 phút

Hướng dẫn kiểm tra P2P của thiết bị Dahua, KBVISION có online hay không.

 1. Enter SN

  Nhập mã SN (P2P) vào. Mã SN là mã dán trên vỏ hộp hoặc trên thiết bị gồm 15 ký tự chữ và số.

 2. P2P Check

  Sau khi điền SN nhấn P2P Check để bắt đầu kiểm tra

 3. Status

  Trang thái thiết bị Online (Trực tuyến) hoặc Offline (Không trực tuyến)

 4. Location

  Khu vực đặt server P2P mà thiết bị kết nối tới