Hướng dẫn gỡ tài khoản DAHUA qua DMSS

Thời gian cần thiết: 15 phút

Cách gửi yêu cầu hủy liên kết thiết bị DAHUA qua DMSS

  1. Trong trường hợp khách hàng cố gắng thêm thiết bị Dahua đã được liên kết với tài khoản, khách hàng sẽ nhận được lời nhắc bên dưới:

  2. Nhấp vào Khiếu nại.( Appeal )

  3. Khách hàng sẽ được yêu cầu tải lên hình ảnh thiết bị của họ có nhãn số sê-ri và Bằng chứng mua hàng (nếu có)

    Nhấp vào biểu tượng + và bạn có thể sử dụng camera của điện thoại để chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ album của mình.
    Lưu ý: Nếu không có bằng chứng mua hàng, bạn chỉ cần tải lên hình ảnh của thiết bị có nhãn số sê-ri

  4. Sau khi Ảnh được tải lên, hãy nhấp vào Gửi.


    LƯU Ý: Yêu cầu hủy ràng buộc thường được hoàn thành trong vòng 24 giờ. Để giải quyết yêu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với Hotline kỹ thuật hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách liên hệ: supportoverseas@dahuatech.com